klik voor opening en aanwezigheid

Lees en leerstoornissen


Woordblindheid of dyslexie is een diagnose die gesteld wordt bij mensen met lees- en leerklachten.

Woordblindheid of dyslexie op zichzelf wordt door de functioneel optometrist niet behandeld. Wel is het belangrijk dat bij mensen met lees- en leerklachten wordt uitgesloten dat een (verkeerde) bril correctie en/of verminderde samenwerking tussen de ogen deze klachten kunnen veroorzaken of versterken.

Hoewel deze kinderen een normale intelligentie hebben, lopen zij door leesmoeilijkheden vaak een achterstand op, die veroorzaakt wordt door de verminderde samenwerking van beide ogen.

Groenink Functionele Optometrie Praktijk is met name gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen met een fixatie disparatie, waardoor er mogelijk lees- en leerproblemen ontstaan (waaronder kinderen met NLD, ADD en ADHD).

NLD is de Engelstalige afkorting voor “Nonverbal Learning Disorder” (soms ook Nonverbal Learning Disabilities) vrij vertaald betekent dit: “Niet Verbale Leerstoornis”, maar de term NLD wordt algemeen gebruikt in Nederland en België.

Kenmerken

Met name bij kinderen kunnen we vaak één of meer van de volgende verschijnselen herkennen:

 • Dansende of bewegende letters (Klik voor voorbeelden. Wanneer u met de cursor op het plaatje gaat staan, ziet u het effect.)
 • Men steeds zijn vinger moet gebruiken bij het lezen
 • Te veel blijven spellen
 • Niet direct begrijpen van tekst
 • Niet lang achter elkaar kunnen lezen
 • Slechte concentratie
 • Een hekel hebben aan kleine letters
 • Geregeld hoofdpijn of branderige ogen hebben
 • Bij kleine kinderen buikkrampen
 • Bedplassen
 • Uitgeblust uit school komen of juist erg druk
 • Wagenziek

Meestal zijn er ook coördinatieproblemen zoals: onhandigheid, matig in balspelen, struikelen en vallen, laat gaan fietsen en steeds slordig of gevaarlijk blijven fietsen.

Checklist voor kinderen

In samenwerking met de OEP en de IVBV is er een uitgebreide checklist gemaakt om een indicatie te krijgen of er sprake zou kunnen zijn van dyslexie en andere visuele afwijkingen. Deze test is gemaakt voor kinderen vanaf zes jaar. Als de testvragen zijn ingevuld, kan deze worden geprint en/of per e-mail worden verzonden. Klik hier om de test te doen.

Onderzoek optometrist


De optometrist sluit alle organische en oogheelkundige afwijkingen uit die de oorzaak van de klachten zouden kunnen zijn. De optometrist is bevoegd om gebruik te maken van diagnostische farmaca (oogdruppels) conform wet BIG. Wanneer wij oogdruppels gebruiken wordt u dit van tevoren verteld. Voor werking oogdruppels klik hier.

Functioneel onderzoek door (functioneel) optometrist

Afhankelijk van de voorgeschiedenis van de klachten wordt gekozen voor een meetmethode of methodiek. Voor een beschrijving van die meetmethoden of methodiek

Wachttijden

Wij doen ons om best om de wachttijden voor het onderzoek zo kort mogelijk te houden. Klik hier voor een overzicht voor de actuele wachttijden die voor de verschillende onderzoeken gelden.

Taakgebieden optometrist

Uitgaande van het beroepsprofiel (1990) en de doelstelling van de opleiding, zijn de eindtermen van de opleiding te groeperen in de gedefinieerde taakgebieden. De Faculteit Gezondheidszorg beschreef die bevoegdheden.

Oplossing

Een oplossing voor deze problemen kan gevonden worden in één of meer van de onderstaande zaken:

Soms is een oogcorrectie met normale brillenglazen of contactlenzen al voldoende om veel oogproblemen op te lossen. Maar vaak is dat niet voldoende en moeten we overgaan tot één van de andere bovenstaande oplossingen.

Voor een uitgebreide uitleg over de diverse meetmethoden, klik hier.

Dyslexie en de rol van de optometrist

Dat is de titel van een scriptie is geschreven als eindexamenopdracht voor de opleiding optometrie, Hogeschool van Utrecht, door Krista Petrus. (Klik hier voor downloaden van het PDF bestand)

Eventuele doorverwijzing naar o.a. huisarts manueel therapeut, fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, motorisch remedial teacher, orthoptist of oogarts.

Wij zijn aangesloten bij het Zorgnetwerk Oogheelkunde Regio Amsterdam (ZORA)