klik voor opening en aanwezigheid

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een klacht die veel mensen hebben en waar vele oorzaken voor kunnen zijn. Sommige hoofdpijnklachten kunnen worden veroorzaakt door oogheelkundige afwijkingen. De hoofdpijn die een oogheelkundige oorzaak heeft, ontstaat vaak in de loop van de dag, na lang lezen of werken met een beeldscherm.

Hoofdpijnen worden in drie belangrijke groepen onderverdeeld:

Groenink Functionele Optometire Praktijk is met name gespecialiseerd in uitgebreid onderzoek van de ogen, de oogadnexa en oogspieren van de cliënt tegen de achtergrond van het lichaam van de cliënt in het algemeen en die van het hoofd-halsgebied en het centraal zenuwstelsel in het bijzonder.

Kenmerken

Indien een zwakke samenwerking tussen de ogen één van de veroorzakers is van de klachten, zult u vaak één of meerdere van de volgende begeleidende symptomen herkennen:

  • Vermoeidheid
  • Vermoeide en geïrriteerde ogen
  • Lichtgevoeligheid
  • Scherpstellen van dichtbij naar veraf en/of andersom verloopt vertraagd
  • Problemen met afstand schatten vooral bij schemering in het verkeer, maar ook bijvoorbeeld bij balsporten
  • Het beeld bij het lezen vervaagt, is onrustig, danst of schuift in elkaar
  • Concentratieproblemen
  • Spanning en soms pijn in de nek, schouders of rug

(bron OEP/IVBV)

Checklist voor volwassenen

Er is in samenwerking met de OEP en de IVBV een vragenlijst opgesteld waarmee kan worden bepaald of er wellicht sprake kan zijn van visuele oorzaken van hoofdpijn. U kunt de ingevulde vragenlijst printen en/of direct per e-mail naar ons verzenden. Klik hier voor de vragenlijst.

Onderzoek optometrist

De optometrist sluit alle organische en oogheelkundige afwijkingen uit die de oorzaak van de klachten zouden kunnen zijn. De optometrist is bevoegd om gebruik te maken van diagnostische farmaca (oogdruppels) conform wet BIG. Wanneer wij oogdruppels gebruiken wordt u dit van tevoren verteld. Voor werking oogdruppels klik hier.

Functioneel onderzoek door (functioneel) optometrist

Afhankelijk van de voorgeschiedenis van de klachten wordt gekozen voor een meetmethode of methodiek. Voor een beschrijving van die meetmethoden of methodiek

Wachttijden

Wij doen ons om best om de wachttijden voor het onderzoek zo kort mogelijk te houden. Klik hier voor een overzicht voor de actuele wachttijden die voor de verschillende onderzoeken gelden.

Taakgebieden optometrist

Uitgaande van het beroepsprofiel (1990) en de doelstelling van de opleiding, zijn de eindtermen van de opleiding te groeperen in de gedefinieerde taakgebieden. De Faculteit Gezondheidszorg beschreef die bevoegdheden.

Oplossing

Een oplossing voor deze problemen kan gevonden worden in één of meer van de onderstaande zaken:

Soms is een oogcorrectie met normale brillenglazen of contactlenzen al voldoende om veel oogproblemen op te lossen. Maar vaak is dat niet voldoende en moeten we overgaan tot één van de andere bovenstaande oplossingen.

Voor een uitgebreide uitleg over de diverse meetmethoden, klik hier.

Dyslexie en de rol van de optometrist

Dat is de titel van een scriptie is geschreven als eindexamenopdracht voor de opleiding optometrie, Hogeschool van Utrecht, door Krista Petrus. (Klik hier voor downloaden van het PDF bestand)

Eventuele doorverwijzing naar o.a. huisarts manueel therapeut, fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, motorisch remedial teacher, orthoptist of oogarts.

Wij zijn aangesloten bij het Zorgnetwerk Oogheelkunde Regio Amsterdam (ZORA)