klik voor opening en aanwezigheid

Dubbelzien

Jonge kinderen herkennen vaak een dubbelbeeld niet omdat ze niet beter weten. Voor hen is dubbelzien dan ook heel normaal en ze kunnen hier zelfs een aanpassing voor maken in hun visuele systeem. We noemen dat een “abnormale netvliescorrespondentie”.

Bij oudere kinderen en volwassen is de kans op dubbelzien groot. Het visuele systeem is volledig uitontwikkeld. De hersenen zijn niet meer in staat het beeld van het scheelstaande oog te onderdrukken. De ogen zenden twee beelden naar de hersenen met als gevolg men ziet dubbel.

Groenink Functionele Optometire Praktijk is met name gespecialiseerd in uitgebreid onderzoek van de ogen, de oogadnexa en oogspieren van de cliënt tegen de achtergrond van het lichaam van de cliënt in het algemeen en die van het hoofd-halsgebied en het centraal zenuwstelsel in het bijzonder.

Waarschuwing

In een aantal gevallen is het niet juist om een prismabril voor te schrijven. Bijvoorbeeld bij een abnormale netvlies correspondentie (ARC). Daarbij hebben de hersenen de (verborgen) scheelstand aangepast tot een enkelbeeld.

Als dan het prisma elke keer wordt versterkt, zal dit tot gevolg hebben dat de oogstand steeds scheler wordt. Men gaat dan weer dubbel zien, waarvan men vroeger geen last had.

Om deze en vele andere redenen, dient het voorschrijven van prismabrillen uitsluitend met veel deskundigheid worden gedaan.

Kenmerken

  • Knijpt vaak een oog dicht
  • Houdt de hand voor een oog of klaagt over dubbelbeelden.
  • Kan last krijgen van onzekere bewegingen.
  • Grijpt naast een voorwerp, stapt mis of schat afstanden slecht in.

Functioneel onderzoek door (functioneel) optometrist

Afhankelijk van de voorgeschiedenis van de klachten wordt gekozen voor een meetmethode of methodiek. Voor een beschrijving van die meetmethoden of methodiek

Wachttijden

Wij doen ons om best om de wachttijden voor het onderzoek zo kort mogelijk te houden. Klik hier voor een overzicht voor de actuele wachttijden die voor de verschillende onderzoeken gelden.

Taakgebieden optometrist

Uitgaande van het beroepsprofiel (1990) en de doelstelling van de opleiding, zijn de eindtermen van de opleiding te groeperen in de gedefinieerde taakgebieden. De Faculteit Gezondheidszorg beschreef die bevoegdheden.

Oplossing

Een oplossing voor deze problemen kan gevonden worden in één of meer van de onderstaande zaken:

Soms is een oogcorrectie met normale brillenglazen of contactlenzen al voldoende om veel oogproblemen op te lossen. Maar vaak is dat niet voldoende en moeten we overgaan tot één van de andere bovenstaande oplossingen.

Voor een uitgebreide uitleg over de diverse meetmethoden, klik hier.

Dyslexie en de rol van de optometrist

Dat is de titel van een scriptie is geschreven als eindexamenopdracht voor de opleiding optometrie, Hogeschool van Utrecht, door Krista Petrus. (Klik hier voor downloaden van het PDF bestand)

Eventuele doorverwijzing naar o.a. huisarts manueel therapeut, fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, motorisch remedial teacher, orthoptist of oogarts.

Wij zijn aangesloten bij het Zorgnetwerk Oogheelkunde Regio Amsterdam (ZORA)