klik voor opening en aanwezigheid

Sport en zien (sport vision)

In de sportwereld is het woord “training” niet onbekend. We weten allemaal dat spieren, ademhaling en reflexen, door oefening te verbeteren en beter te controleren zijn.

“Zien” is ook te trainen en visuele vaardigheden zijn tot hoog niveau te brengen. De discipline die zich hiermee bezighoudt is de functionele optometrie.

Een functioneel optometrist is een specialist in het functionele zien hij/zij onderzoekt en behandelt visuele stoornissen die van niet-pathologische oorsprong (ziekte) zijn.

Het beroep is ontstaan in de USA zo rond 1928 en begint nu ook in Europa op te komen. In de Verenigde Staten is hiervoor een universitaire opleiding vereist en een specialisatie achteraf in visuele training is mogelijk.

Er zijn in de USA ca. 22.000 optometristen, waarvan er zich zo’n 3.000 hebben gespecialiseerd in visuele training. Begin jaren negentig van de vorige eeuw ontstond de sportoptometrie. Dit ontstaan is te verklaren door het feit dat functionele optometristen dag in dag uit geconfronteerd werden met kinderen en volwassenen met visuele storingen zoals bijziendheid, luie ogen, scheelzien, leermoeilijkheden van visuele oorsprong etc. Het bleek dat deze verstoringen vaak met visuele training verholpen of verbeterd konden worden. Vooral de vaststelling dat sportieve prestaties na training voor een of ander probleem ook vaak verbeterden, deed de idee groeien dat visuele training positieve effecten zou kunnen bewerkstelligen in de sport, indien adequaat toegepast, specifiek sporttakgericht.

Dat visuele vaardigheden te trainen zijn, wordt al meer dan 50 jaar aangetoond. Niet alleen verstoorde visuele vaardigheden zijn trainbaar, maar ook normale visuele vaardigheden zijn tot op ‘super’ niveau te brengen!

Het zien is aangeleerd, niet aangeboren. Eigenlijk gebruiken de meeste mensen slechts een klein deel van hun visueel potentieel, door training kan dat naar veel een veel hoger niveau worden gebracht.

De wedstrijd lezen


Dat is iets wat bijvoorbeeld een tennistrainer graag wil dat een speler doet. Aan de hand van analyses en het kijken naar de tegenstander kan je vervolgens anticiperen op wat er komen gaat. Tegenstanders hebben tijdens de wedstrijd vaak vaste oplossingen in bepaalde situaties. De kunst is om dat tijdens een rally te herkennen. Het is evident dat de kwaliteit van het visueel vermogen enorm belangrijk is om deze kunst te verstaan.

Maar sommige spelers hebben een minder goed ontwikkeld visueel systeem. Een onjuiste samenwerking van de ogen kunnen de oorzaak zijn dat de beelden die in de hersenen binnenkomen niet gelijk zijn. Je kunt dan moeite hebben met diepte zien, last hebben van dubbelbeelden, concentratieproblemen, wazig zicht, regelmatig hoofdpijn hebben, last hebben van branderige ogen, verkeerd inschatten van afstanden en snelheden (denk aan een bal die op je afkomt), soms zijn er ook problemen bij het leren en bij het lezen (o.a. dyslexie). Verder kunnen er ook vermoeidheidsverschijnselen optreden.

Iemand die scherp kan zien wil niet zeggen dat zijn visueel (twee-ogig) vermogen optimaal is.

Een functioneel optometrist onderzoekt de kwaliteit van het visuele systeem van personen en reikt oplossingen aan. George Boeckling gaf tijdens het trainersseminar in 2003 een heldere uiteenzetting over problemen bij het zien. Hiervan is een DVD beschikbaar. Deze kan je bestellen via toptennis. Op deze site zijn ook artikelen te vinden over het kijken tijdens het tennis. Deze artikelen zijn eerder verschenen in het blad Tennis & Coach.

Ronald van de Horst schreef zo’n artikel over sport en zien. Hij legt uit hoe hij aandacht schenkt aan visuele ontwikkeling in zijn trainingen. Klik hier voor het artikel.

Functioneel optometrist

Afhankelijk van de individuele behoeften bij de sportbeoefening, wordt gekozen voor daarop afgestemde meetmethode of methodiek. Voor een beschrijving van die meetmethoden of methodiek, klik hier.

Wachttijden

Wij doen ons om best om de wachttijden voor het onderzoek zo kort mogelijk te houden. Klik hier voor een overzicht voor de actuele wachttijden die voor de verschillende onderzoeken gelden.