klik voor opening en aanwezigheid

Visuele training

Met oogtraining oefent u om de prestaties van het visuele systeem te verbeteren en de opname van oogprikkels te bevorderen. Hierdoor kan beter gereageerd worden op de aangeboden informatie. Visuele training sluit geen andere behandelingen uit, maar moet veel meer een onderdeel zijn van de totale aanpak.

Visuele training heeft een stevige basis in de wetenschap van het zien verworven. Zowel de toepassing als het positieve effect ervan is terug te vinden in de wetenschappelijke literatuur.

Met een adequate aanpak en een verbetering van de visuele problemen, die het leerproces negatief beïnvloeden, wordt de mogelijkheid om maximaal te presteren voor kinderen en volwassenen duidelijk vergroot.

Visuele trainingsartikelen

U of uw kind krijgt verschillende trainingsartikelen mee naar huis of in bruikleen. Maar we kunnen ons voorstelen dat u mogelijk zelf bepaalde trainingsmaterialen of instrumenten wilt aanschaffen.
Daar de oplage van deze instrumenten of oefenmaterialen met de hand en in een beperkte oplage gemaakt worden, is de prijs hiervan soms wat hoger dan verwacht. Wie bij ons de visuele training volgt kan deze extra artikelen bestellen tegen kostprijs. Dit is ook de reden dat we een beperkte voorraad hier van hebben. Om een indruk te geven van onze speciale prijs en trainingsartikelen, klik hier.

Hoe wordt de oogtraining gedaan

Wij beschikken over allerlei apparatuur voor het geven van visuele trainingen.

Voor kinderen zijn deze oefeningen gevarieerd en leuk. Volwassen worden meer bewust gemaakt van hoe ze weer ontspannen leren zien, waarbij uw beide ogen soepel en snel in staat zijn om heel precies kleine oogbewegingen uit te voeren.

Op welke onderdelen wordt getraind

Deze visuele trainingen, lees reflex training is dus nooit een kracht training.

Worden bij Groenink Functionele Optometrie  gedaan in onze praktijk  volgens het Optometric Extension Program foundation. (OEP) We verbeteren onder andere de samenwerking tussen beide ogen met de “volgende” visuele vaardigheden. Deze worden in onze praktijk voorgedaan waarna men deze mee naar huis krijgt om zelf te controleren of deze functies verbeteren.

Voor een uitgebreide uitleg over de diverse meetmethoden, klik hier.

 

Volgen

De vaardigheid om een bewegend voorwerp rustig en accuraat met beide ogen te volgen. Bijvoorbeeld: het volgen van een tennisbal.

Fixatie

De vaardigheid om met beide ogen, snel en accuraat van de ene vaste object naar het andere gefixeerd wordt, zoals bij het lezen van woord naar woord gebeurt.

Scherpstellen

De vaardigheid om van ver naar dichtbij scherp te stellen, visa versa. Bijvoorbeeld wanneer we van het dashboard in de auto naar het verkeer op de weg willen kijken of van een boek willen opkijken naar het schoolbord.

Diepte perceptie

De vaardigheid om afstandsverschillen te beoordelen en driedimensionaal te kunnen zien Deze situaties komen o.a. voor bij het gooien van een bal, maar nog belangrijker tijdens het deelnemen aan het verkeer, bijvoorbeeld als men wil inhalen of oversteken en de snelheid/afstand van een tegenligger moet inschatten.

Perifeer zicht

De vaardigheid om te observeren en te interpreteren van wat er rondom gebeurt, terwijl de aandacht gericht is op een specifieke visuele taak. Het vermogen om visuele informatie te gebruiken over een groot gebied.

Binoculariteit

De vaardigheid om beide ogen samen te gebruiken; rustig, gelijkmatig, simultaan en accuraat.

Concentratie

De vaardigheid om een opdracht of activiteit met gemak te blijven doen, zonder afgeleid te worden door niet ter zake doende informatie.

Gezichtsscherpte

De vaardigheid om scherp te zien, benodigd om te kunnen onderzoeken en te identificeren, zowel van nabij als veraf. Dit is echter maar één van de vele visuele vaardigheden.

Visualisatie

De vaardigheid om “in jezelf” beelden te vormen, in het geheugen te plaatsen en weer op te roepen, of om nieuwe beelden te vormen (synthese) door nieuwe ervaringen of ervaringen uit het verleden.

Integratie

De mogelijkheid om de visuele functie in combinatie met andere lichamelijke functies op de juiste wijze toe te passen.

Prisma oefenbril

De prisma oefenbril wordt hoofdzakelijk voorgeschreven bij een fixatie disparatie. De bril draagt men in het begin de gehele dag om de opname van oogprikkels naar de hersenen te bevorderen. Hierdoor kan beter gereageerd worden op de aangeboden informatie.

Bij een gebrekkige leesvaardigheid, als gevolg van niet goed samenwerkende ogen, zal deze in een aantal gevallen direct, maar meestal na tien dagen verbeteren nadat men de prismabril is gaan dragen. Eventuele hoofdpijnklachten kunnen soms even toenemen maar daarna spoedig weer afnemen.

Nadat de oefenbril vier weken de gehele dag gedragen is, komt men voor de eerste basistraining. Deze gaat het best als de visuele training vanuit een ontspanning gedaan wordt. Dan gaat men voor het eerst voelen wat ontspannen zien is.

Alleen als u makkelijk en rustig ziet, kunt u optimaal presteren, leren en genieten. We zeggen ook wel, denken door zien en zien door denken. Om dit te bereiken moet men eerst gevoeld hebben hoe dit is. Dit gevoel krijgt men het snelst met deze prisma oefenbril. Deze oefenbril is dan ook zeer nauwkeurig bepaald om dat gevoel te bereiken en om dat gevoel ook zelfstandig te kunnen vasthouden. Voor een beschrijving van de gebruikte meetmethoden, klik hier.

Draagtijd prisma oefenbril

Doordat de prismabril de gehele dag gedragen wordt bent u, zonder dat u er zich van bewust bent, bezig met ontspannen zien. De training thuis van 5 tot 15 minuten per dag, zal steeds meer oogprikkels geven die u aldoor meer gaat gebruiken. Een controle van de visuele prikkels en vervolgtraining vindt na 3 maanden plaats. De volgende controle is telkens na 3 maanden, totdat de visuele training makkelijk en zonder gespannen gevoel goed gaat. Tevens moeten de Zeiss polatest figuren van Haase zonder de oefenbril, niet meer verschoven gezien worden.

Nu kan vanaf dit moment de prisma oefenbril minder gedragen worden. Als de oefenbril 6 weken lang niet meer gedragen wordt zonder dat de klachten terug komen en bij de controle de Zeiss polatest figuren naar Haase nog steeds in de nul positie worden gezien, dus niet meer foutief verschoven.

Dan hebben we ons doel bereikt. Namelijk dat u zonder oefenbril ontspannen ziet, waarbij uw beide ogen soepel en snel in staat zijn om heel precies kleine oogbewegingen uit te voeren. Hierdoor kunt u zonder moeite allerlei visuele vaardigheden uitvoeren, met als gevolg dat de motorische vaardigheden zijn verbeterd.

De tijdsduur nadat dit mogelijk is, ligt tussen een halfjaar tot twee jaar, afhankelijk van de voorgeschiedenis, het dragen van de oefenbril en het doen van de trainingen thuis.

Zonder oefenbril visuele training

Dit kan ook, maar men moet dan het gevoel van ontspannen zien vanuit de oefeningen zelfstandig in de praktijk toepassen en heel consequent dagelijks de visuele training doen om de oogprikkels naar de hersenen te behouden. Bij een fixatie disparatie is het (bijna) onmogelijk om dit zonder oefenbril te doen. Is er een goede samenwerking tussen beide ogen. Dan is er natuurlijk geen oefenbril nodig. Men kan dan toch nog het visuele training volgen. Sporters kunnen hier veel baat bij hebben. “Goed zien is beter sporten” Voor een uitgebreide uitleg over de diverse meetmethoden, klik hier.

Sport Vision

Met Sport Vision evalueert men het visuele proces zodat dit op de noodzakelijke punten verbeterd kan worden, door correctie of training. Vooral in de sport is scherpte en diepte van het gezichtsvermogen belangrijk, evenals een juiste oog-hand- of oog-voetcoördinatie en het reactievermogen.