klik voor opening en aanwezigheid

Syntonics

Deze lichttherapie wordt door ons niet als eerste keuze toegepast mede doordat de wetenschappelijke onderbouwing nog onderbreekt.

 

Optomerische fototherapie, ook bekend als Syntonic lichttherapie, maakt gebruik van specifieke frequenties (kleurvelden) van het zichtbare licht.

Syntonics vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en wordt daar al vanaf 1940 in de optometrie doeltreffend toegepast. De Syntonics en de therapie worden nog steeds verder ontwikkeld waardoor zeer specifieke toepassingen mogelijk zijn geworden.

Tachtig procent van het leren vindt plaats door middel van de ogen. Die zorgen niet alleen voor een beelden die naar onze hersenen worden getransporteerd. Het blijkt namelijk dat niet alle zenuwen in ons netvlies, uitsluitend dienen voor de gezichtscherpte. Een aantal zenuwen verbindt het netvlies rechtstreeks aan niet-visuele centra, zoals de hypothalamus en pijnappelklier. Deze centra hebben invloed op elektrische, chemische en hormonale ballans van ons lichaam.

De Syntonic lichttherapie is bedoeld voor het activeren van de ballans tussen beide ogen en het regelen van evenwicht tussen het sympathisch en parasympathisch systeem.

Toepassing

Syntonic lichttherapie kan worden uitgevoerd als een op zich zelf staande behandeling. Maar is vaak een onderdeel van een complete visuele therapie of training programma, bijvoorbeeld bij:

  • Visueel gerelateerde problemen zoals lees- en leerstoornissen
  • Problemen met oogbewegingen en focus
  • Verstoringen van het binoculair gezichtsvermogen
  • Asthenope klachten zoals hoofdpijn en evenwicht
  • Fotofobie (schittering, gevoeligheid)
  • Verworven hersenletsel
  • Sport Vision

Behandeling

Voordat met de lichttherapie begonnen wordt, moet altijd eerst een optometrisch functioneel binoculair onderzoek worden gedaan. Daarbij wordt naast de normale gezichtveld meting, ook een zogenaamd Functioneel zichtveldmeting gedaan. Dat is noodzakelijk voordat er met de Syntonic therapie begonnen kan worden.

Die zichtveldmeting wordt gedaan met een colorfield meettoestel met geïntegreerde camera’s. Daarmee worden fixatie, oogbewegingen en de reactie van de pupil, objectief geobserveerd.

Er worden drie kleurenvelden in acht richtingen gemeten. Eerst het rode veld, het P systeem, vervolgens het blauwe veld het M systeem, en dan het groene veld die met de chemie te maken heeft.

Tot slot wordt het bewegingsveld geanalyseerd. Groen is meestal het kleinst en blauw het grootste veld.

De gevonden waarden uit het optometrisch functioneel binoculair onderzoek en kleurvelden zijn bepalend voor de filtercombinatie voor de Color Coach.

De Color Coach als trainingstoestel

Door voor bepaalde tijd per filtercombinatie naar een van tevoren bepaalde kleurveld in de Color Coach te kijken, wordt deze frequentie geprojecteerd op de binnenkant van beide ogen, op het gevoeligste deel van het netvlies waar zich de kleur gevoelige kegeltjes bevinden. De eerste filtercombinatie is een stimulator. De tweede filtercombinatie werkt als stabilisator. Hierdoor zullen de kleurvelden groter worden en de kleurgevoeligheid in het perifere gebied toenemen. Met als gevolg een vergroting van het visuele functieveld. Dat is het zichtbare gebied inclusief het oriëntatieveld.

Controle van het effect van de training

Met de Colorfield wordt na het gebruik van de Color Coach een post meting gedaan om de veranderingen van het visuele functieveld vast te stellen. Deze waarneming wordt subjectief waargenomen en objectief geregistreerd. Daardoor kunnen ze steeds met elkaar worden vergeleken. Deze objectieve waarde is van belang om ook de op de lange termijn het resultaat goed vast te kunnen stellen.

Aantal behandelingen

Meestal zijn enkele behandelingen in combinatie met onze visuele training met een (prisma) oefenbril al voldoende. Deze worden in onze functionele optometrie praktijk in Uithoorn uitgevoerd, mits de Syntonics therapie niet tegelijkertijd met een geheel andere wordt gedaan of bij een specifiek syndroom. Normaliter omvat de lichttherapie vier behandelingen per week, met een totaal van 20 behandelingen, bij voorkeur in een aaneengesloten periode. In uitzonderlijke gevallen zijn soms meerdere behandelingen of een enkele herhalingsbehandeling noodzakelijk.

Syntonics training voor thuis

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de apparatuur kan gekozen worden voor een vereenvoudigde vorm van de Color Coach of de Color Boy voor thuistraining. De Color Boy is compact en handig mee te nemen. Voor dit toestel worden dezelfde filtercombinatie die voor uw zijn bepaald, meegeven in speciale Syntonics oefenbrillen. Bij het gebruik van Color Boy voor thuis wordt er een uitleencontract opgesteld met een borgstelling.

Resultaten

Syntonics lichttherapie wordt verschillende doeleinden ingezet en gecombineerd. Het is mogelijk dat de Syntonics lichttherapie een positieve effect heeft met betrekking tot gemoedsveranderingen voor mensen met periodiek voorkomende depressieve perioden, het kalmerend of activerend effect bij hyperactiviteit of vertraagd functioneren, het vergroten van het functioneel gezichtveld, het verkleinen van te grote blinde vlekken z.g. scotomen.

Dit alles heeft ook de positieve uitwerking op alle visuele-motorische taken op school, bij sportbeoefening en in het dagelijks leven. De verkregen resultaten na de Syntonics therapie zijn blijvend zolang deze geïntegreerd is. Om de zekerheid te hebben of deze integratie een blijvend karkater heeft wordt na 6 maanden een controle uitgevoerd en indien noodzakelijk een nabehandeling gegeven.

Klik hier om naar de website van the College of Syntonic Optometry te gaan. (Engelstalig)