klik voor opening en aanwezigheid

Prismabrillen


Groenink Functionele Optometrie Praktijk  is sinds 1898 gespecialiseerd in het voorschrijven, slijpen en maken van prismabrillen.

In meer dan een eeuw is hiermee een enorme ervaring opgedaan die van vader op zoon is doorgegeven. De ervaring maakte duidelijk de zin en onzin over prismabrillen en het niet juist aanmeten of door een verkeerde toepassing van de juiste methodiek. Ook was er nog het slijpen en monteren van prisma glazen waarbij de nodige kennis moest worden opgedaan.

Rob Groenink BSc. functioneel optometrist conform wet BIG, heeft zowel in Nederland als in het buitenland onder andere Zwitserland, Duitsland en Amerika, kennis en vaardigheid opgedaan van de verschillende methodieken bij het voorschrijven van prismaglazen.

Studiegroep prismabril

In 1997 heeft hij samen met het Inter-universitair Oogheelkundig Instituut (IOI), te Amsterdam een studie gedaan naar “Prismabril met Zeiss Polatest of conventioneel orthoptisch onderzoek”. In 2004 is de studiegroep nog een keer bijeen geweest.

De studiegroep onderzocht of patiënten met asthenope klachten, gemeten naar hun subjectieve welbevinden, meer gebaat zijn bij een prismabril waarvan de sterkte bepaald is met de Polatest, of een prismabril waarvan de sterkte bepaald is door conventioneel orthoptisch onderzoek.

Het resultaat van de studie werd toegelicht op de congressen van European Strabismological Association in de Algarve, bij de Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft en bij het Donders Gezelschap.

Toelatingsvragenlijst voor volwassenen


Deze studiegroep stelde in samenwerking met de IVBS (Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen) een toelatingsvragenlijst (klik hier) voor volwassenen samen voor patiënten waar dit onderzoek zinvol voor zou kunnen zijn.

Deze vragenlijst is goed bruikbaar en geeft een indicatie of men in aanmerking komt voor een functioneel binoculair optometrisch onderzoek bij de functioneel optometrist (tijdsduur 2 uur).

Toelatingsvragenlijst voor kinderen


Groenink Functionele Optometrie is met name gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen

met lees- en leerproblemen (waaronder NLD, ADD en ADHD). NLD is de Engelstalige afkorting voor “Nonverbal Learning Disorder”(of Nonverbal Learning Disabilities). Vrij vertaald betekent dus: “Niet Verbale Leerstoornis”, maar de term NLD wordt ook in Nederland gebruikt. Het OEP (Optometric Extension Program) stelde de toelatingsvragenlijst voor kinderen samen. Deze test is aangepast voor het gebruik op deze website. Klik (klik hier) om de test te starten.

Deze vragenlijst geeft een indicatie of uw kind baat zou kunnen hebben bij een functioneel binoculair optometrisch onderzoek. bij de functioneel optometrist.

Wie kunnen baat hebben bij een prismabril

Kinderen zowel als volwassenen met een verminderde samenwerking tussen beiden ogen kunnen baat hebben bij een (tijdelijke) prismabril c.q. oefenbril en/of visuele training. Groenink Functionele Optometrie is met name gespecialiseerd in uitgebreid onderzoek van de ogen, de oogadnexa en oogspieren van de cliënt, tegen de achtergrond van het lichaam van de cliënt in het algemeen en die van het hoofd-halsgebied en het centraal zenuwstelsel in het bijzonder bij:

  • fixatie disparatie (FD)
  • lees- en concentratieproblemen
  • hoofdpijn
  • clusterhoofdpijn
  • migraine
  • whiplash
  • hals- en nekklachten
  • aangezichtspijn
  • Ménière
  • vermoeidheidsklachten (CVS/ME)

Bij vermoeidheidsklachten wordt vaak samengewerkt met Paul van Meerendonk, Biologisch Medisch arts en Dr.Jorn A.Hogeweg van het Pels instituut.

Er zijn verschillende methodieken voor het bepalen van de prismawaarde.

Oogheelkundige afwijkingen

Belangrijk is dat de optometrist organische oogheelkundige afwijkingen, die de klachten kunnen veroorzaken, uitsluit. Hij onderzoekt op scheelstand motiliteitsafwijkingen, convergentie-insufficientie, fusiezwakte en/of onvoldoende gecorrigeerde verziendheid die de klachten kunnen veroorzaken.

De optometrist is bevoegd om gebruik te maken van diagnostische farmaca (oogdruppels).

Waarschuwing

In een aantal gevallen is het niet juist om een prismabril voor te schrijven. Bijvoorbeeld bij een abnormale netvlies correspondentie (ARC). Daarbij hebben de hersenen de (verborgen) scheelstand aangepast tot een enkelbeeld. Als dan het prisma elke keer wordt versterkt, zal dit tot gevolg hebben dat de oogstand steeds scheler wordt. Men gaat dan dubbel zien, waarvan men vroeger geen last had. Om deze en vele andere redenen, dient het voorschrijven van prismabrillen uitsluitend met veel deskundigheid worden gedaan.