klik voor opening en aanwezigheid

Controle prismabril

Wanneer de (oefen)bril is voorzien van prismaglazen:

Voordat u de (oefen)bril kunt gaan dragen en u met de visuele training kunt beginnen, moet eerst de (oefen)bril door ons gecontroleerd te zijn . Voor de kans van slagen is het van groot belang dat de prismawaarde en de prismabasis correct in de oefenbril zijn gemonteerd.

Zodra de oefenbril door uw eigen opticien is gemaakt en afgepast volgens de waarde van ons brilvoorschrift op uw gezicht, kunt u bellen voor een afspraak voor de eerste controle. (tijdsduur 60 min)

Als na controle blijkt dat de glazen goed in het montuur zijn gemonteerd, krijgt u de brief mee met draaginstructie en de te verwachten gewenningsverschijnselen die zich in de eerste vier weken kunnen voordoen. Ook worden de eerste ontspanningsoefeningen met u doorgenomen zodat het wennen aan de bril beter en makkelijker verloopt.

Na de volgende afspraak kan met de visuele trainingen begonnen worden. Na afloop van deze controle wordt met u een afspraak gemaakt voor de visuele training.

Voor alle duidelijkheid:

U maakt een afspraak bij ons zodra uw (oefen)bril klaar is. Die bril is dan gemaakt en afgepast volgens ons voorschrift. U komt met de bril (u heeft deze dan nog niet gedragen) en de originele zakjes waar de glazen in zaten bij ons. Op deze zakjes staan onder andere de prismawaarden vermeld. Als na controle blijkt dat de bril goed gemaakt is en de meetwaarden van de glazen binnen de toegestane toleranties liggen, dan pas kunt u de oefenbril gaan dragen.

Wanneer dit niet het geval is:

Krijgt u een brief mee voor uw opticien dat de oefenbril die u heeft laten maken buiten de toegestane tolerantie valt, met het verzoek om dit te herstellen.

Tip:

Bespreek van tevoren met uw opticien of hij bereid is bij het niet goed uitvoeren van ons voorschrift dit als nog wilt herstellen. Mogelijk moet uw opticien in het uiterste geval nieuwe glazen bestellen. Natuurlijk kunt u ook alleen het brilmontuur bij uw opticien aanschaffen en bij ons de glazen bestellen en laten monteren.