klik voor opening en aanwezigheid

Controle

Het is van groot belang om de gekozen correctie regelmatig te controleren. Vooral in het begin moet worden vastgesteld of de beoogde resultaten wel worden bereikt en of er eventueel tussentijds een aanpassing moet worden uitgevoerd. Ook de instructie bij het omgaan met de correctiemiddelen is erg belangrijk. Die instructie is vaak individueel afgestemd op de persoonlijke situatie. Deze instructie is vaak (onder een persoonlijke code) beschikbaar op deze site.